Polityka prywatności

Polityka prywatności strony purteco.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku 44-207, przy ul. Podmiejskiej 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000353466, posługująca się numerem NIP 6422945996 oraz REGON 240372081.

Dane osobowe (prawne podstawy przetwarzania)Jakie dane zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Formularze kontaktowe

W przypadku kontaktu za pomocą formularzy kontaktowych znajdującego się na naszej stronie internetowej, zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy jedynie niezbędne do tego dane, które umożliwią nam odpowiedź (w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w celu kontaktu z naszym doradcą, wymagane będą następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy oraz adres e-mail).

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu Twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Analiza statystyk (Usługa Google Analytics)

Ten typ plików cookies umożliwia pozyskiwanie informacji na dotyczących komputerów (urządzeń końcowych) użytkowników, którzy korzystają z naszej strony internetowej. Przesyłanie obejmuje następujące informacje: typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, data i godzina wizyty na stronie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny nr IP, strona, z której nastąpiło wejście do naszej strony. Informacje, przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych oraz analizy zachowań Użytkowników korzystających ze strony. W ramach wykorzystywania przedmiotowych plików cookies nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób fizycznych odwiedzających naszą stronę internetową, a tym samym nie przetwarza ich danych osobowych.

Bazy danych kontrahentów

Prowadzimy bazy danych kontrahentów w celu kontaktu w zakresie kierowania ofert marketingowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie prowadzenia przez nas działalności gospodarczej oraz możliwości oferowania usług.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celów dla których je zgromadzono. Zazwyczaj terminy graniczne wyznaczają przepisy prawa. Terminy te, są zależne od celu przetwarzania:

 • Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy – przechowywane są do osiągnięcia celu – czyli do czasu odpowiedzi na Twoje zapytanie. 
 • Dane uzyskane przez komentarz – jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 • W przypadku zawarcia umowy – przez czas realizacji umowy, a później przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez czas wynikających z przepisów podatkowych.
 • Przetwarzanie w związku z obroną praw – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez nas umowy.
 • Prowadzenie statystyk, utrzymywanie w bazie danych kontrahentów na poczet przyszłych kontaktów handlowych oraz kierowania ofert marketingowych – na czas nieokreślony.

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Z kim dzielimy się danymi?

Przewidywanymi odbiorcami wymienionych danych osobowych jest ASTECO Polska Sp. z o.o.

W przypadku zawarcia umowy o instalację izolacji natryskowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia w celu realizacji czynności księgowych, windykacyjnych, finansowych i archiwizacyjnych, a także podmiotom wykonującym izolację natryskową (podwykonawcy), 

Jakie masz prawa do swoich danych?

Dostęp do danych i kontrola (RODO)

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych. 
 • Prawo do sprostowania danych. 
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 • Prawo do przeniesienia danych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 

 1. pisemnie na adres ul. Podmiejska 77, 44-207 Rybnik, Polska;
 2. mailowo na adres: rodo@asteco.pl
 3. telefonicznie pod numerem: +48 32 423 70 14
 4. poprzez wypełnienie formularza realizacji praw na stronie www.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W stosunku do danych przetwarzanych w związku z naszym uzasadnionym interesem masz 

prawo sprzeciwu

co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Informacje dodatkowe 

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane.
 2. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podane  dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku następujących danych osobowych:  nr telefonu, imię i nazwisko, firmy, adresu  prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP, REGON w celu dokonania rozliczeń zawartej pomiędzy mną a Administratorem umowy, w tym do sporządzenia zbiorczej dokumentacji rozliczeniowej Administratora, w szczególności: statystyk, sprawozdań, specyfikacji faktur przez ASTECO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku następujących danych osobowych: nr telefonu, imię i nazwisko, firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail dla celów statystycznych Administratora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku moich danych osobowych w postaci: imię nazwisko, telefon i adres e -mail w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez ASTECO Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rybniku i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.